Je eigen stem wordt wel het krachtigste instrument genoemd. Een goede beheersing van je stem helpt bij het uitdrukken van je gevoelens en je eigen mening. We zorgen er vooral voor dat de leerlingen door middel van zingen veel plezier kunnen beleven. Hoe verder we zijn in de ontwikkeling, hoe uitdagender de liedjes worden. Zo ervaren de leerlingen meerstemmig zingen en de functie van akkoorden, dynamiek, ritmiek en samenspel. We werken aan uitstraling en presentatie door middel van het reflecteren op het eigen handelen en leren, het uitdrukken van eigen gedachten en gevoelens en het respectvol luisteren en kritiseren van anderen. Daarnaast dragen we bij aan de ontwikkeling van het zelfvertrouwen en respectvol en verantwoordelijk omgaan met elkaar.

Streefcompetenties Groep 1-2

 • De leerling kan zelfstandig een situatie, sfeer of muzikale tegenstelling verwerken in kleine vocaal/instrumentaal geïmproviseerde klankstukjes.
 • De leerling kan in groepsverband eenstemmige liedjes, zowel 2- als 3-delig, binnen een omvang van c’-b’, met de leerkracht meezingen.
 • De leerling kent een breed repertoire liedjes en versjes, passend bij zijn directe belevingswereld.
 • De leerling kan volgens de vorm van het lied fraseren.
 • De leerling kan bij het musiceren in groepsverband gelijk beginnen en eindigen aan de hand van een gebaar.
 • De leerling kan zich tijdens het musiceren qua tempo en volume aanpassen aan dat van de groep.
 • De leerling kan alleen en in groepsverband een kort muziekstuk onder leiding van de leerkracht aan anderen presenteren.

Streefcompetenties Groep 3-4

 • De leerling kan zuiver, helder gearticuleerd en met expressie zingen in een omvang van c’-c’’.
 • De leerling kan meezingen met een begeleiding.
 • De leerling kent liedjes in meerdere talen en van diverse culturen.
 • De leerling kan adequaat reageren op eenvoudige gebaren voor maat/puls.
 • De leerling heeft bij het musiceren in groepsverband aandacht voor het samen zingen en spelen.
 • De leerling kan alleen en in groepsverband een kort muziekstuk aan anderen presenteren.

Streefcompetenties Groep 5-6

 • De leerling kan een lied zelfstandig correct zingen.
 • De leerling kan in canon zingen.
 • De leerling kan adequaat reageren op een inzetgebaar bij canonzingen.
 • De leerling kan tijdens het musiceren luisteren naar anderen en een kwalitatieve bijdrage leveren aan het gezamenlijke muzikale resultaat.
 • De leerling kan alleen en in groepsverband een eigen idee of bestaande compositie aan anderen presenteren.
 • De leerling kan de gemaakte keuzes uit zijn muzikale ideeën en alternatieven toelichten.
 • De leerling kan constructieve feedback geven en van anderen ontvangen.

Streefcompetenties Groep 7-8

 • De leerling kent meerdere canons.
 • De leerling kan presenteren met overtuiging
 • De leerling kan ontvangen suggesties verwerken in zijn werk(proces).

Wil je de muzieklessen op jouw school ook een impuls geven? Neem dan contact met ons op!

De lessen van onze BasisschoolMuziek.nl methode worden verdeeld over vier ontwikkelingsgebieden: Lezen en Noteren, Luisteren en Beleven, Maken en Spelen en Zingen en Presenteren. In elk leerjaar komen alle ontwikkelingsgebieden meerdere keren aan bod. Zo ontstaat er een doorgaande leerlijn van groep 1 tot en met groep 8.