BasisschoolMuziek.nl laat leerlingen en leerkrachten musiceren!

Muziek maken is leuk. Wetenschappelijke onderzoeken hebben bewezen, dat muziek maken een positieve invloed heeft op de intelligentie en de sociale vaardigheden van kinderen. Samen muziek maken versterkt het groepsgevoel, de discipline en verbetert de sociale- en emotionele vaardigheden.

Toch kan het muziekonderwijs op veel scholen wel een impuls gebruiken. BasisschoolMuziek.nl begint aan de basis, in de klas bij de leerlingen en leerkrachten! Daar zit onze kracht. We begeleiden geven het goede voorbeeld, dagen uit, prikkelen en stimuleren juffen en meesters. We adviseren scholen en begeleiden leerkrachten. We verzorgen elke week muzieklessen aan vele leerlingen.

Workshops van BasisschoolMuziek.nl

Workshop Boomwhackers

Onze aanpak

Vanuit de samenleving, ouders, het Ministerie van Onderwijs en de Inspectie is er steeds meer aandacht voor muziekonderwijs op de basisschool. Toch ervaren sommige leerkrachten een drempel om met hun leerlingen muziek te maken. De ervaring leert dat bijna alle leerkrachten (ook de leerkrachten zonder muzikale achtergrond) na een gastles, de aangeboden werkwijze zelf kunnen voortzetten of kunnen herhalen met de leerlingen.

Er zijn veel mogelijkheden om uw team te professionaliseren: van een korte presentatie tot een langer lopend coachingstraject. We kunnen een inventarisatie maken van het muziek onderwijs op uw basisschool. Aan de hand van deze inventarisatie kunnen wij u adviseren, begeleiden, coachen en tips geven waarmee het muziekonderwijs op uw school een impuls krijgt. Informeer naar de mogelijkheden!

Trompet - basisschoolmuziek

Onze Workshops

Hierbij een greep uit onze workshops:

Onderbouw:

Middenbouw:

Bovenbouw:

  • digibord muziekles

Digibord Muziekles? – D.I.Y.!

Column van Liesbeth Kleuver over de kunstmethodes waarbij online filmpjes de instructie van de leerkracht overnemen. Haar pleidooi: DIY! Bij deze digibord methodes gaat het creatieve proces verloren en ontbreekt de interactie met de leerlingen.

Boomwhackers – muziekles op de basisschool!

Boomwhackers - muziekles op de basisschool! Boomwhackers zijn vrolijk gekleurde plastic buizen, die ieder een andere toonhoogte hebben. De boomwhackers bespeel je door de buizen ergens tegenaan te slaan. Hierdoor kunnen leerlingen zonder enige oefening

Load More Posts

Column van Liesbeth Kleuver over de kunstmethodes waarbij online filmpjes de instructie van de leerkracht overnemen. Haar pleidooi: DIY! Bij deze digibord methodes gaat het creatieve proces verloren en ontbreekt de interactie met de leerlingen. Ook voor digitale muziekmethodes is dat van toepassing:

Een leerkracht die samen met de leerlingen musiceert is een grotere inspiratie en stimulans voor de muzikale ontwikkeling van leerlingen dan een (methode)filmpje!

Zelfs leerkrachten die minder ervaring hebben of een drempel ervaren om muzieklessen te geven zijn een krachtiger rolmodel. Juist de juffen en meesters die zich kwetsbaar durven opstellen en samen met de klas fouten durven maken, ontdekken en groeien, behalen niet alleen de muzikale doelen maar werken tegelijkertijd ook aan de sociaal emotionele ontwikkeling hun leerlingen!

Hier dragen we graag aan bij! Neem eens contact met ons op:

www.basisschoolmuziek.nl
info@basisschoolmuziek.nl
085-8771314

Lees de column van Liesbeth Kleuver op: http://www.lkca.nl/primair-onderwijs/columns-icc/do-it-yourself?ec_as=056FB717474547C3B7C06836ECEAE7A1

Professor Scherder doet een oproep aan alle ouders en kinderen: 'Kom op! Eis muziekles!

Bron: NPO Radio 1 - 11 april 2017

https://www.facebook.com/NPORadio1/videos/1428769680516051/

Muziek leren lezen moeilijk? Echt niet! In twee lessen kunnen leerlingen vanaf groep 5 al ritmes lezen en uitvoeren!

Neem eens contact op! We komen graag gastlessen geven. Zo geven we een impuls aan de muzieklessen op uw basisschool.

www.basisschoolmuziek.nl
info@basisschoolmuziek.nl
085-8771314

Facebook photo

De boomwhackers liggen klaar! Morgen verzorgen we weer een aantal workshops.

Facebook photo