BasisschoolMuziek.nl laat leerlingen en leerkrachten musiceren!

BasisschoolMuziek.nl is specialist in het verzorgen van muziekonderwijs op basisscholen. Wij verzorgen muzieklessen, gastlessen, workshops, coaching en trainingen aan leerlingen en leerkrachten in het primair onderwijs.

Steeds meer basisscholen kiezen voor onze lesmethode om goed maar vooral ook gevarieerd muziekonderwijs te realiseren. Muziekles op de basisschool is zoveel meer dan liedjes zingen! Wij stimuleren de creatieve, sociale en muzikale ontwikkeling door middel van lezen, noteren, luisteren, bespreken, beleven, maken, bewegen, spelen, zingen en presenteren.

Muziek maken is leuk! Wetenschappelijke onderzoeken hebben bewezen, dat muziek maken een positieve invloed heeft op de intelligentie en de sociale vaardigheden van kinderen. Samen muziek maken versterkt het groepsgevoel, de discipline en verbetert de sociale- en emotionele vaardigheden.

Muziekles op de basisschool van basisschoolmuziek.nl

Deze scholen gingen u voor:

Bekijk hier onze Instagram foto’s en volg ons voor muzikale tips en lessuggesties:

[instagram-feed]

Zingen en Presenteren

Je eigen stem wordt wel het krachtigste instrument genoemd. Een goede beheersing van je stem helpt bij het uitdrukken van je gevoelens en je eigen mening. We zorgen er vooral voor dat de leerlingen [...]

Maken en Spelen

Tijdens de lessen van dit ontwikkelingsgebied gaan we emoties, situaties en sferen omzetten in klank en muziek. We maken kennis met verschillende instrumenten en gaan er muziek op maken. We spelen muziek van anderen [...]

Luisteren en Beleven

Tijdens de lessen van dit ontwikkelingsgebied werken we aan de luistervaardigheden van leerlingen. Naast het objectief, waarnemend luisteren, werken we ook aan de luisterervaring en beleving. Leerlingen leren instrumenten en hun klank kennen en [...]

Lezen en Noteren

Tijdens de lessen van dit ontwikkelingsgebied werken we met leerlingen aan de koppeling tussen teken en klank. In de onderbouw door middel van concrete voorwerpen, grafische afbeeldingen en pictogrammen in de bovenbouw door middel [...]

Onze aanpak

Vanuit de samenleving, ouders, het Ministerie van Onderwijs en de Inspectie is er steeds meer aandacht voor muziekonderwijs op de basisschool. Toch ervaren sommige leerkrachten een drempel om met hun leerlingen muziek te maken. De ervaring leert dat bijna alle leerkrachten (ook de leerkrachten zonder muzikale achtergrond) onze muzieklessen kunnen geven.

Er zijn veel mogelijkheden om uw team te professionaliseren op het gebied van muziek: van een korte presentatie tot een langer lopend coachingstraject en van een aantal gastlessen tot een actieve workshop. We kunnen een inventarisatie maken van het muziek onderwijs op uw basisschool. Aan de hand van deze inventarisatie kunnen wij u adviseren, begeleiden, coachen en tips geven waarmee het muziekonderwijs op uw school een impuls krijgt. Informeer naar de mogelijkheden!