BasisschoolMuziek.nl laat leerlingen en leerkrachten musiceren!

Muziek maken is leuk. Wetenschappelijke onderzoeken hebben bewezen, dat muziek maken een positieve invloed heeft op de intelligentie en de sociale vaardigheden van kinderen. Samen muziek maken versterkt het groepsgevoel, de discipline en verbetert de sociale- en emotionele vaardigheden.

Toch kan het muziekonderwijs op veel scholen wel een impuls gebruiken. Landelijke initiatieven worden ontwikkeld en proberen top-down een verbetering in gang te zetten.

BasisschoolMuziek.nl begint aan de basis, in de klas bij de leerlingen en leerkrachten! Daar zit onze grootste kracht.

We begeleiden schoolteams, geven muzieklessen en kunnen adviseren. Informeer naar de mogelijkheden!

Trompet - basisschoolmuziek

Onze aanpak

achstenootje - basisschoolmuziek

Vanuit de samenleving, ouders, het Ministerie van Onderwijs en de Inspectie is er steeds meer aandacht voor muziekonderwijs op de basisschool. Toch ervaren veel leerkrachten een drempel om met hun leerlingen muziek te maken. De ervaring leert dat bijna alle leerkrachten (ook de leerkrachten zonder muzikale achtergrond) na een gastles, de aangeboden werkwijze zelf kunnen voortzetten of kunnen herhalen met de leerlingen.

Er zijn veel mogelijkheden om uw team te professionaliseren: van een korte presentatie tot een langer lopend coachingstraject. Wij kunnen een schoolteam begeleiden, coachen en tips geven waarmee het muziekonderwijs op uw school een impuls krijgt. Informeer naar de mogelijkheden!

1. Enthousiasme

Dit is onze passie!

2. Muziek

Muziek staat altijd centraal!

3. Creatief

We zijn creatief in onze aanpak!

4. “Gewoon doen”

We dóen het gewoon!