Tijdens de lessen van dit ontwikkelingsgebied gaan we emoties, situaties en sferen omzetten in klank en muziek. We maken kennis met verschillende instrumenten en gaan er muziek op maken. We spelen muziek van anderen maar gaan ook onze eigen muziekstukken maken. Daarbij hebben we aandacht voor muzikale aspecten als ritmiek, dynamiek, karakter en klankkleur en werken we aan vakoverstijgende leerdoelen, zoals een goede werkhouding, het uitdrukken van eigen gedachten en gevoelens, respectvol luisteren en kritiseren van anderen, ontwikkelen van zelfvertrouwen en respectvol en verantwoordelijk omgaan met elkaar.

Streefcompetenties Groep 1-2

 • De leerling ontdekt, door manipuleren en experimenteren, klankaspecten van diverse klankbronnen.
 • De leerling kan zelfstandig een situatie, sfeer of muzikale tegenstelling verwerken in kleine vocaal/instrumentaal geïmproviseerde klankstukjes.
 • De leerling kan (in groepsverband) eenvoudige ritmische patronen uitvoeren.
 • De leerling kan bij het musiceren in groepsverband gelijk beginnen en eindigen aan de hand van een gebaar.
 • De leerling kent de namen en speelwijzen van de gebruikte instrumenten.
 • De leerling kan zich tijdens het musiceren qua tempo en volume aanpassen aan dat van de groep.
 • De leerling kan alleen en in groepsverband een kort muziekstuk onder leiding van de leerkracht aan anderen presenteren.

Streefcompetenties Groep 3-4

 • De leerling kan muziekstukjes ontwerpen met gebruikmaking van muzikale tegenstellingen, herhaling en contrast.
 • De leerling kan zijn muzikale ideeën picturaal en grafisch weergeven en reproduceren.
 • De leerling kan de maat en eenvoudige ritmische (begeleidings-) patronen uitvoeren.
 • De leerling kan adequaat reageren op eenvoudige gebaren voor maat/puls.
 • De leerling kan in groepsverband picturaal en eenvoudig grafisch genoteerde composities uitvoeren.
 • De leerling kent de namen en speelwijzen van het schoolinstrumentarium en van enkele veel voorkomende instrumenten.
 • De leerling heeft bij het musiceren in groepsverband aandacht voor het samen zingen en spelen.
 • De leerling kan alleen en in groepsverband een kort muziekstuk aan anderen presenteren.
 • De leerling kan (in overleg) muzikale keuzes maken en daarover vertellen.
 • De leerling kan feedback geven op het werk(proces) van anderen.

Streefcompetenties Groep 5-6

 • De leerling kan met gebruikmaking van klank- en vormaspecten van muziek bewust structuur aanbrengen in zijn composities.
 • De leerling kan eenvoudige ritmische en melodische (begeleidings)patronen uitvoeren.
 • De leerling kan bestaande grafisch- en traditioneel genoteerde composities auditief volgen en uitvoeren
 • De leerling kan tijdens het musiceren luisteren naar anderen en een kwalitatieve bijdrage leveren aan het gezamenlijke muzikale resultaat.
 • De leerling kan alleen en in groepsverband een eigen idee of bestaande compositie aan anderen presenteren.
 • De leerling kan de gemaakte keuzes uit zijn muzikale ideeën en alternatieven toelichten.
 • De leerling kan constructieve feedback geven en van anderen ontvangen.

Streefcompetenties Groep 7-8

 • De leerling kan variatie als vormprincipe toepassen in zijn composities.
 • De leerling kan zijn muzikale ideeën vormgeven en eventueel verklanken met gebruikmaking van (muziek)technologie.
 • De leerling kan eenvoudige ritmische en melodische (begeleidings)patronen spelen binnen meerstemmigheid.
 • De leerling kent de namen en speelwijzen van pop- en klassieke instrumenten.
 • De leerling kan ontvangen suggesties verwerken in zijn werk(proces).
 • De leerling heeft enig inzicht in de manier waarop muziek het gedrag van mensen kan beïnvloeden.

Wil je de muzieklessen op jouw school ook een impuls geven? Neem dan contact met ons op!

De lessen van onze BasisschoolMuziek.nl methode worden verdeeld over vier ontwikkelingsgebieden: Lezen en Noteren, Luisteren en Beleven, Maken en Spelen en Zingen en Presenteren. In elk leerjaar komen alle ontwikkelingsgebieden meerdere keren aan bod. Zo ontstaat er een doorgaande leerlijn van groep 1 tot en met groep 8.