Workshop voorbeeld

Onderbouw: Een nieuw muziekstuk

In ongeveer 30 minuten maken we met de hele groep een nieuw muziekstuk, gebaseerd op alledaagse geluiden. Op basis van een grafische notatie (afbeeldingen) maken de leerlingen kennis met ‘geschreven’ muziek. Met behulp van de creativiteit van de leerlingen ontstaat een nieuw muziekstuk. De grafische partituur kan gebruikt worden om het muziekstuk uit te voeren tijdens een presentatie/concert voor ouders en/of de andere klassen.

Onze aanpak

achstenootje - basisschoolmuziek

Graag zijn we 10 minuutjes voor aanvang van de workshop of gastles alvast even in de klas om te observeren hoe de groepsdynamiek is. Zo proberen we goed aan te sluiten bij de situatie in de klas. Met een muzikale opleiding aan het conservatorium en een achtergrond in het regulier- en speciaal onderwijs (zowel een PABO- als een Special Educational Needs opleiding) zijn we in staat om goed in te spelen op de verschillen tussen de leerlingen in een klas.

Werkt u thematisch? Laat het ons weten! Wij kunnen met onze lessen en workshops gemakkelijk aansluiten bij het thema waar de leerlingen op dat moment mee bezig zijn!

1. Enthousiasme

Dit is onze passie!

2. Muziek

Muziek staat altijd centraal!

3. Creatief

We zijn creatief in onze aanpak!

4. “Gewoon doen”

We dóen het gewoon!